1 augusti, 2009

Boken lämnad!

Mitt bokmanus är inskickat, med timmar till godo, och jag ser fram emot en helgs vila utan jobb på schemat. Med andra ord, tyst tills nästa vecka. Tack för alla hälsningar!

Tankar och funderingar? Prata med @tdh på Twitter, eller annorstädes.