20 maj, 2010

Attack sänkte IDG i 16 timmar

En attack sänkte IDG i 16 timmar, från 22 på onsdagskvällen till 14 idag. Inte bara idg.se med tillhörande sajter gick ner, utan även förlagets internetkoppling – mitt i tidningsskick till tryckerier. Ouch.

Tankar och funderingar? Prata med @tdh på Twitter, eller annorstädes.