11 juni, 2007

Är det här hela Spelsidessverige?

Jag bad er om länkar i en tidigare post för att försöka kartlägga Spelsidessverige. Totalt blev det nitton länkar, men är det verkligen alla?

Vilka saknas? Är Spelsidessverige bara nitton sajter stort?

Tankar och funderingar? Prata med @tdh på Twitter, eller annorstädes.