22 mars, 2011

Aggregator populärast för wpse.se #wpse

De flesta verkar vilja ha wpse.se som en sorts startsida som aggregerar svenskt WordPress-material. Bra där, det ska vi ha. Mer? Tyck till här!

Tankar och funderingar? Prata med @tdh på Twitter, eller annorstädes.