25 mars, 2009

50-öringens dagar är räknade

Jag gillar inte småmynt, i synnerhet inte 50-öringen. Därför är jag glad att den försvinner den 30 september 2010, som DN skriver idag. Kronan kan få vara kvar av nostalgiska skäl.

Tankar och funderingar? Prata med @tdh på Twitter, eller annorstädes.