1 oktober, 2012

50 extrabiljetter släppta, först till kvarn… #wpsthlm #wpse

De utlovade 50 extrabiljetterna till WordCamp Stockholm 2012 den 22 oktober är nu släppta. Först till kvarn…

Tankar och funderingar? Prata med @tdh på Twitter, eller annorstädes.