20 december, 2008

100 poster på Out of Ammo

Out of Ammo publicerade just sin hundrade post. Det tog 20 dagar (typ), vilket betyder ett snitt på fem poster/dag. Inte illa.

Tankar och funderingar? Prata med @tdh på Twitter, eller annorstädes.